Sự khác biệt

Quản lý theo chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản

 • Seiri – Sàng lọc
 • Seition – Sắp xếp
 • Seiso – Sạch sẽ
 • Seiketsu – Săn sóc
 • Shitsuke – Sẵn sàng

Bên cạnh việc huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, chúng tôi còn đào tạo cho nhân viên bảo vệ các kỹ năng giao tiếp khách hàng như;

LEARN

 • L= Listening (Lắng nghe)
 • E= Empathizing (Đồng cảm)
 • A= Apologizing (Xin lỗi/ Đồng cảm)
 • R= Reacting (Phản hồi)
 • N= Notifying (Thông báo)

DEAR & I

 • D= Dignity (Phẩm giá)
 • E= Empathy (Đồng cảm)
 • A= Accountability (Trách nhiệm)
 • R= Respect (Tôn trọng)
 • I= Involvement (Toàn tâm)

DỊCH VỤ HOÀN HẢO

 • Kiến thức chuyên nghiệp trong công việc
 • Ra quyết định phù hợp
 • Làm việc hiệu quả
0909 609 252
0909609252
Scroll top